zondag 1 februari 2015

WAOD en OVWF zeggen lidmaatschap ICF op ...Aan de Dames en Heren van de WAOD en OVWF,

Ik heb vorige week de mededeling gelezen waarin jullie aankondigen jullie lidmaatschap bij het ICF op te zeggen. En ik zal maar direct met de deur in huis vallen: ik vind deze beslissing flauw, kinderachtig en niet gebaseerd op enig argument dat evenredig is met de gevolgen ervan.

Laten we beginnen bij het begin, wat is het probleem?  Naast alle jeugdreeksen, Elite, Elite zonder contract en Amateurs, heeft Wielerbond Vlaanderen (WBV) ook een eigen Master reeks die, om het op zijn zachts te zeggen, niet zo goed floreert. Concreet: er is weinig vraag naar koersen voor deze jongens, de zogenaamde 1.18 wedstrijden. Logisch ook, als men als organisator éénmaal heeft gekozen voor een WBV koers zal men eerder geneigd zijn te kiezen voor een elite-zonder-contract-koers dan voor een Master koers: bekendere namen, veel renners, meer volk, meer publiciteit, meer prestige. Om de Master reeks een beetje nieuw leven in te blazen zocht de WBV toenadering tot de ICF met de vraag om ook onder diens koepel te mogen opereren.

Eerlijk gezegd: mits enkele duidelijke afspraken, zie ik niet in wat hier het probleem is. In tegendeel, de toenadering van een vereniging die lid is van de UCI kan op termijn voor de ICF enkel maar voordelen opleveren. Eén van de afspraken zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat er een duidelijke (her)definiëring van het begrip ‘master’ komt, om te vermijden dat plots alle EZC-renners morgen aan de start zouden staan van wedstrijden van de nevenbonden.

Dat was echter buiten de waard van de WAOD en OVWF gerekend! Immers mogen de Masters van WBV, mits een opleg, ook deelnemen aan wedstrijden van de EZC, de 1.12 wedstrijden. De WAOD en OVWF eisten dat, wanneer WBV aansloot bij het ICF, ook hun renners zouden mogen deelnemen aan EZC wedstrijden, wat (uiteraard) niet werd aanvaard door WBV, waarop WAOD en OVWF vervolgens hun lidmaatschap bij het ICF opzegden. Dat WBV hun meest succesvolle reeks,  de EZC,  willen afschermen valt enigszins te begrijpen. Dit is namelijk de reeks waar de toekomstige Tom Boones en Van Den Broeckes worden opgeleid en die nu al, zeker in het voorjaar, te kampen heeft met overbevolking. Vanaf dit jaar moet men zelfs voor sommige koersen vooraf inschrijven om te kunnen deelnemen en zullen er maxima worden gehanteerd wat betreft het aantal deelnemers. Dat men hierbij dan voorrang verleend aan eigen renners en ook niet nog eens alle renners van de nevenbonden toelaat, is niet alleen begrijpelijk, maar zelfs noodzakelijk indien men rekening houdt met de veiligheid van de renners. Dit  is de interne huishouding van de WBV, en daar hebben wij ons in principe niet mee te moeien. En over interne reglementen  gesproken: hanteert elke bond die niet? Om er maar één te noemen: het aantal verplichte deelnames aan wedstrijden om Belgisch kampioen te worden? Qué? Het is niet omdat een regel altijd al bestaan heeft dat hij niet belachelijk kan zijn. Maar goed, het weze zo, interne keuken, weet u wel.

Om een  bekend Vlaamse filosoof te parafraseren: wanneer je stoere maatregelen neemt, dan moeten je argumenten daarvoor ook straf zijn, of op zijn minst overtuigend. Ik vraag mij af welke renners van de nevenbonden er staan te springen om deel te nemen aan WBV wedstrijden? Woog dit echt op tegen het opzeggen van jullie lidmaatschap van de ICF?

Mij lijkt het eerder een spelletje van stoerdoenerij en dwarsliggerij tegenover grote broers ICF en WBV: kijk eens moeder wat wij durven, en zonder handen! Door jullie actie degraderen jullie de ICF en dan vooral het WK tot een onderonsje van nog slechts een paar bonden. Bedankt daarvoor! Jullie gaan zich nu terugplooien op jullie eigen zelf en binnen jullie bondje een eigen WK-, EK-, Benelux-, Vlaams- en wat-weet-ik-veel-kampioenschap organiseren. Dat is niet alleen te belachelijk voor woorden, maar wanneer je daar eens goed over nadenkt, nog niet het niveau waardig van een wijk wedstrijdje georganiseerd door een bende kinderen, al dan niet begeleid door een fiets waarvan tegen de spaken speelkaarten kletteren om een live moto na te spelen. In plaats van aan prestige te winnen kiezen jullie voor het eigen kleine gelijk. In plaats van de ICF te gebruiken om jullie niveau op te tillen en om bijvoorbeeld samen te werken en bijvoorbeeld beurtelings meer wedstrijden te organiseren binnen de koepel of op landelijk niveau (BK, EK of een Benelux kampioenschap, …) kruipen jullie terug in jullie dorpsschulp. Spijtig.

Ik kan mij echt niet voorstellen dat er binnen de ICF en met WBV geen vergelijk te vinden was. Een win-win. Een organisatie als de ICF is maar zo sterk als de som van zijn leden. Wanneer er  twee belangrijke leden de organisatie verlaten, dan onthoofden jullie niet alleen de ICF maar ook alle andere leden zoals VWF en VWV, alsook hun renners, terwijl deze in heel deze zaak geen betrokken partij zijn. Collateral damage waarmee jullie hoogst waarschijnlijk geniepig zitten te gniffelen.

Ik ben echter niet rancuneus, het is niet omdat wij van mening verschillen dat wij daarom niet meer vriendschappelijk met elkaar kunnen omgaan. Ik heb altijd graag gekoerst bij de WAOD en de OVWF en ik zal dit ook dit jaar met veel plezier doen. Ik hoop enkel maar dat jullie volgend jaar inzien dat deze maatregel niet de goede was en dat jullie terug aansluiten bij het ICF.  Voortschrijdend inzicht en de moed om op een beslissing terug te komen sieren een mens soms meer dan te volharden in zijn koppigheid.

Geen opmerkingen: